تاریخ، بزرگترین منبع شناخت و وسیله عبرت آموزی انسان ها برای حرکت و گام برداشتن در حال و تصویر سازی روشن برای آینده است و پلی است که ما را از گذشته به حال و آینده می برد، و با منابع اصلی اندیشه ها و ریشه های تحولات گذشته آشنا می سازد. در بررسی تاریخی توجه به لایه های زیرین و عمقی می تواند ما را به ابعاد فکری حوادث و تحولات رهنمون نماید. تاریخ دفاع مقدس مملو از ایثارگری های رزمندگان اسلام در صحنه های جانبازی، شهادت، اسارت، و غیره است، بازخوانی اسناد دوران دفاع مقدس وظیفه ای خطیر و مهم است که پس از پایان جنگ امکان بررسی آن فراهم می شود.

اسناد تبادل اسرا 
( جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 1367 - 1359 )

تالیف: دکتر غلامرضا علاماتی، دکتر علی منوچهری 1398 
ناشر: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، دانشگاه جامع امام حسین

کتاب پیش رو بر اساس اسناد، صورت جلسات و توافقاتی که مقامات جمهوری اسلامی ایران، عراق و کمیته بین المللی صلیب سرخ داشته اند تنظیم و به رشته تحریر در آمده است و در چندین مرحله صحت و درستی آنها مورد تأیید قرار گرفته است. در این نوشتار ابتدا اسیر و اسارت از منظر اسلام و حقوق بین الملل و سپس کمیته بین المللی صلیب سرخ، نقش و جایگاه بین المللی آن و عملکردش در ارتباط با اسرای جنگی جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. موضوع تبادل اسرای جنگی به عنوان یکی از مهم ترین وظایف کمیته بین المللی صلیب سرخ به همراه ترجمه و تطبیق اسناد و صورت جلسات تبادل شده بین طرفین جنگ با نظارت کمیته بین المللی صلیب سرخ در بخش های دیگر کتاب مورد توجه قرار گرفته است. فهرست اسامی اسرای جنگی نیز ضمیمه کتاب شده است تا بتوان یک منبع اطلاعاتی جامع پیرامون اسرای تبادل شده در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران فراهم آورد.

ترجمه اسناد آرشیو ملی انگلستان (National Archives)
پیرامون جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ( 1367 - 1359 )
آرشیوهای بين‌المللي، به‌ویژه آرشیوهای کشورهای غربی از قبیل آرشیو ملی انگلستان در جريان رويدادهاي سياسي و نظامی منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس همواره می‌تواند مرجعي مهم براي آگاهی از نقش و جایگاه آن کشورها در تحولات این منطقه باشد؛ ازجمله‌ این اسناد، اسناد موجود در آرشیو ملی انگلستان پیرامون تاریخ معاصر ایران است. آرشیو ملی انگلستان یک سنت طولانی بیش از صدساله در آزادسازی اسناد دارد. سنت آزادسازی اسناد در انگلستان تا سال ١٩٩٧، ٣٠ ساله می‌باشد. بخشی از اسناد آزادشده، مجموعه اسناد مربوط به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است که محدوده زمانی بین سال‌های 1975م.(1354ش.) تا 1981م.(1360ش.) را در برمی‌گیرد و زاویه نگاه دولت‌های غربی به هشت سال دفاع مقدس را از بیرون مرزهای جمهوری اسلامی بررسی می‌کند که چگونه و با چه زاویه‌ای به جنگ عراق علیه ایران توجه داشته‌اند. از این‌ رو سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس، در راستای تعمیق و توسعه اهداف خود مبنی بر جمع‌آوری اسناد ملی و بین‌المللی مرتبط با جنگ تحمیلی، به گردآوري اسناد آزادشده در آرشیو ملی انگلستان با موضوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و امنیتی پرداخته است.