تاریخ شفاهی به عنوان یکی از شیوه های پژوهش در تاریخ معاصر که به شناسایی و شرح وقایع، رویدادها و حوادث تاریخی خاص بر اساس شنیده ها و مشاهدات مربوط به آن رویداد و واقعه تاریخی خاص میپردازد، در عرصه های جمع آوری، آماده سازی، نگهداری و اطلاع رسانی حوادث و رخدادهای مربوط به هشت سال دفاع مقدس، نقش ارزشمندی در تکمیل و تصحیح اطلاعات آن رویداد عظیم را دارد. با توجه به این نکته که هر آن ممکن است اطلاعات موجود در اذهان ایثارگران که خالقان صحنه های دفاع مقدس میباشند به دلایل مختلف از جمله فراموشی، نقش زمان در تخریب خاطرات و از همه مهمتر فوت، از دست برود لذا ضرورت پرداختن به انجام این فعالیت صد چندان می شود.

جوانان اهواز زنده اند
تاریخ شفاهی احمد غلامپور
نویسنده و تدوین: مجید مختاری
انتشارات: مرکز اسناد دفاع مقدس، 1398
مصاحبه: مجید مختاری

در مسیر پیروزی
تاریخ شفاهی مرتضی قربانی
نویسنده و تدوین: امیر رزاق زاده
انتشارات: مرکز اسناد دفاع مقدس، 1398
مصاحبه: - 

روایت مهدی شیرانی نژاد، مخابرات
تاریخ شفاهی مهدی شیرانی نژاد
نویسنده و تدوین: یحیی نیازی
انتشارات: مرکز اسناد دفاع مقدس، 1397
مصاحبه: -

جنگال (واحد جنگ الکترونیک)
تاریخ شفاهی علی اصغر زارعی
نویسنده و تدوین: یحیی نیازی
انتشارات: مرکز اسناد دفاع مقدس، 1399
مصاحبه: -

جنگ الکترونیک
تاریخ شفاهی علی اسحاقی
نویسنده و تدوین: یدالله ایزدی
انتشارات: مرکز اسناد دفاع مقدس، 1397
مصاحبه: -

کتاب جامانده 
تاریخ شفاهی حسن صفارزاده تهرانی 
نویسنده و تدوین: زینب کاشف جاه 
انتشارات: کاشف علم، اصفهان 1400
مصاحبه: محمد طوقانی


کتاب پشت دروازه شهر
تاریخ شفاهی علیرضا معینیان
نویسنده و تدوین: علیرضا شیرخانی
انتشارات: بنیاد حفظ آثار 1392
مصاحبه: غلامرضا جهانی مقدم

کتاب شماره پنج
تاریخ شفاهی نقش زنان در مقاومت آبادان
نویسنده و تدوین: مرتضی قاضی
انتشارات: مرکز اسناد دفاع مقدس، 1394 
مصاحبه: فاطمه جوشی

کتاب انسان رزمنده نویسنده
تاریخ شفاهی گلعلی بابایی
نویسنده و تدوین: حسین قرایی
انتشارات: صاعقه، 1395
مصاحبه: حسین قرایی

کتاب از بندر عباس تا دارخوین
تاریخ شفاهی بهداری لشکر امام حسین (ع)
نویسنده و تدوین: مرتضی مساح
انتشارات: علوم پزشکی، 1395
مصاحبه: مرتضی مساح

کتاب از تولد تا تولد
تاریخ شفاهی سرهنگ محمد صحّت
نویسنده و تدوین: اعظم محمودی
انتشارات: بنیاد حفظ آثار، 1397
مصاحبه: اعظم محمودی

کتاب ایستگاه دهلران
تاریخ شفاهی حسن رنجبر کهن
نویسنده و تدوین: مرضیه نظرلو
انتشارات: بنیاد حفظ آثار، 1392
مصاحبه: کاظم فرامرزی

کتاب آرزوهای محقق شده
تاریخ شفاهی عبدالحسین نوری
نویسنده و تدوین: زهره حق پناه 
انتشارات: بنیاد حفظ آثار، 1397
مصاحبه: مریم السادات شاکری

از سنندج تا خرمشهر
تاریخ شفاهی سید یحیی صفوی
نویسنده و تدوین: دکتر حسین اردستانی
انتشارات: مرکز اسناد دفاع مقدس، 1399
مصاحبه: یعقوب پناهی

بسیج در لشکر 17 علی ابن ابی طالب
تتاریخ شفاهی احمد فتوحی
نویسنده و تدوین: یحیی نیازی
انتشارات: مرکز اسناد دفاع مقدس، 1399
مصاحبه: -

روایت محسن پاکیاری
تاریخ شفاهی محسن پاکیاری
نویسنده و تدوین: زهره علی عسگری
انتشارات: مرکز اسناد دفاع مقدس، 1401
مصاحبه: محمد قاسمی

سازمان قضایی نیروهای مسلح
(استان خوزستان)
تاریخ شفاهی محمد نیازی
نویسنده و تدوین: یحیی نیازی
انتشارات: مرکز اسناد دفاع مقدس، 1401

از ری تا شام
تاریخ شفاهی احمد غلامی
نویسنده و تدوین: علی مژدهی
انتشارات: مرکز اسناد دفاع مقدس، 1398
مصاحبه: -

 کتاب آقای دکتر . . . ! 
تاریخ شفاهی حاج یوسف کشفی آزاد 
نویسنده و تدوین: مرتضی مساح 
انتشارات: ستارگان، اصفهان 1394
مصاحبه: مرتضی مساح 


کتاب ابوعلی کجاست؟
تاریخ شفاهی شهید مرتضی عطایی 
نویسنده و تدوین: نوید نوروزی 
انتشارات: راهیار، 1396
مصاحبه: محمد مهدی رحیمی

کتاب خاکریز پنهان
تاریخ شفاهی دکتر محمد حاجی خلف 
نویسنده و تدوین: فرامرز نوروزی 
انتشارات: بنیاد حفظ آثار، 1392
مصاحبه: سید حسن موسوی طیب

کتاب آسمان من
تاریخ شفاهی کیکاووس گزف
نویسنده و تدوین: زینب بابکی
انتشارات: بنیاد حفظ آثار، 1395
مصاحبه: مریم السادات زکریایی

کتاب باران آتش
تاریخ شفاهی سرهنگ جمشید عبدالله پور
نویسنده و تدوین: فاطمه قنبری
انتشارات: بنیاد حفظ آثار، 1395
مصاحبه: محمد طالبی

کتاب یک دست صدا دارد
تاریخ شفاهی سید مجتبی عقیلی
نویسنده و تدوین: ابراهیم رحیمی پردنجانی
انتشارات: بنیاد حفظ آثار، 1396
مصاحبه: ابراهیم رحیمی پردنجانی

کتاب هنوز فرمانده مایی
تاریخ شفاهی محمد جعفر یوسف زاده
نویسنده و تدوین: محسن سیوندیان
انتشارات: بنیاد حفظ آثار، 1397
مصاحبه: محسن سیوندیان

کتاب روایت محسن رضایی
تاریخ شفاهی محسن رضایی
نویسنده و تدوین: حسین اردستانی
انتشارات: مرکز اسناد دفاع مقدس، 1399
مصاحبه: - 

کردستان در بحران امنیت و محرومیت 
تاریخ شفاهی حسن رستگار پناه
نویسنده و تدوین: رضا صادقی
انتشارات: مرکز اسناد دفاع مقدس، 1398
مصاحبه: - 

طبیب زندان دولَتو
تاریخ شفاهی سید مسعود خاتمی
نویسنده و تدوین: محمدرضا باقری
انتشارات: مرکز اسناد دفاع مقدس، 1399
مصاحبه: - 

تاریخ شفاهی محمدصادق آهنگران
نویسنده و تدوین: محمد مهدی بهداروند
انتشارات: مرکز اسناد دفاع مقدس، 1399
مصاحبه:  -

کتاب هفتاد متر تا رهایی
تاریخ شفاهی رمضانعلی صیدانلو
نویسنده و تدوین: علی کاوه
انتشارات: سرو سرخ، مازندران 1396
مصاحبه: علی کاوه

کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون
تاریخ شفاهی رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس
نویسنده و تدوین: محمد سرور رجایی
انتشارات: جبهه فرهنگی نشر معاصر، 1397
مصاحبه: محمد سرور رجایی

کتاب بادگیرهای سفید 
تاریخ شفاهی سعید اللهیاری 
نویسنده و تدوین: زهرا شاهینی 
انتشارات: نوید شاهد، سمنان 1397 
مصاحبه: زهرا شاهینی 


کتاب از کوه های کاتو تا کانال ماهی
تاریخ شفاهی کوروش آسیابانی 
نویسنده و تدوین: سید رحیم زارعی
انتشارات: بنیاد حفظ آثار، 1394
مصاحبه: آذر آزادی

کتاب اسیر کوچک
تاریخ شفاهی غلامرضا رضازاده
نویسنده و تدوین: حسین نیری
انتشارات: سوره مهر، 1387
مصاحبه: حسین نیری

کتاب برای تاریخ میگویم جلد 1
تاریخ شفاهی محسن رفیق دوست
نویسنده و تدوین: سعید علامیان
انتشارات: سوره مهر، 1392
مصاحبه: سعید علامیان

کتاب یک لحظه شوکه شدم
تاریخ شفاهی سرهنگ غلامحسین زرگر
نویسنده و تدوین: احمد خمری ده سوخته
انتشارات: بنیاد حفظ آثار، 1393
مصاحبه: احمد خمری ده سوخته

کتاب لشکر خوبان
تاریخ شفاهی مهدی قلی رضایی
نویسنده و تدوین: معصومه سپهری
انتشارات: سوره مهر، 1384
مصاحبه: معصومه سپهری